Guldborg Legepladser har følgende garantibestemmelser:

15 års garanti ydes på: Rustfri stålkomponenter
HPL Komponenter
HDPE paneler

10 års garanti ydes på: Robinia træ - væsentlig råd
Andre stålkomponenter

5 års garanti ydes på: Lærk, eg og douglas træ - væsentlig råd
Fjedre til vipper

2 års garanti ydes på: Bevægelige metal- og plastikdele
Solsejl
Polyester hængekøjer

 

Garantien:

Ved henvendelse om en reklamation, som ønskes behandlet under garantibestemmelserne skal dokumentation for at tilsyn og vedligeholdelse er foregået i henhold til Guldborg Legepladser ApS’ vejledning. Kan denne dokumentation ikke fremvises kan Guldborg vælge at afvise reklamationen.

Garantien gælder ikke slitage, misbrug og hærværk:

Garantien dækker ikke, forkert vedligehold, normal slitage, overflade på metaldele, misfarvede over¬flader og andre kosmetiske fejl eller svigt som følge af misbrug eller hærværk. Naturlige ændringer i træ over tid anses som kosmetiske fejl.

Miljøpåvirkninger:

Produkter, der er installeret i direkte kontakt med forurenet jord, kloreret vand, eller installeret så tæt ved kysten, at de er udsat for salttåge er ikke dækket af Guldborg Legepladser´s garanti for eventuelle skader forårsaget af korrosion.

Produkter installeret i kystområder, inden for 200 meter fra kysten, vil kun blive dækket af garantien for den halve periode af standard produktgaran¬tien i forhold til defekter forårsaget af korrosion.

 

Træet:

Revnedannelse i Robiniatræ, lærk, eg og douglas dækkes kun hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176.

Originale dele:

For at garantien er gældende skal der bruges originale dele fra Guldborg Legepladser.