Persondatapolitik

VORES PRIVATLIVSPOLITIK (opdateret)

Grundet ændringer i den nye EU persondataforordning kaldet General Data Protection Regulation (GDPR), har vi opdateret vores privatlivspolitik. Vi ønsker nemlig at tage ansvar og beskytte alle vores kunder og brugere. Du er i øjeblikket en del af vores kundekartotek, og vi forsikrer dig derfor om, at alle oplysninger, som du deler med os, forholdes privat og fortroligt.

Oplysninger om vores databehandling af personoplysninger vi indsamler om dig

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Guldborg Legepladser ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Guldborg Legepladser ApS Mallevej 3

4622 Havdrup - Denmark

CVR-nr.: 14256644

Telefon: + 45 46 40 03 69

Mail: guldborg@g-legepladser.dk
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi databehandler disse informationer med henblik på at kunne opretholde vort kundekartotek og have mulighed for at udarbejde tilbud, ordrer og faktura. Vi opretholder databehandleraftaler med tredje part ligeledes for at sikre dine personlige data.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Vi databehandler dine data for at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og leverancer.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn / Firma               Kontaktperson

Telefonnummer        E-mail

Adresse                         CVR

Konto nummer

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • IT databehandler, hvor vi har indgået databehandleraftale

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 år, og vi lægger vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende forretninger, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi behandler dine personoplysninger baseret på samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

8. Dine rettigheder

Jf. persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har: 

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
  • Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  

  • Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores, eller ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (F.eks. offentliggørelse af dine data på en hjemmeside o.l.) Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

  • Ret til at flytte/transmittere oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.