Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs & leveringsbetingelser

Virksomhedsinfo:

Guldborg Legepladser ApS. Ulvevej 25. 4622 Havdrup

CVR: 14256644

1. Priser: 

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Regningen pålægges 25% moms.

2. Gældende vilkår:

Nedenstående vilkår gælder for alle leverancer fra Guldborg Legepladser ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Guldborg Legepladser ApS.

Guldborg Legepladser ApS er producent af legeredskaber og opererer udelukkende B2B til forhandlere af legepladser i DK og Europa.

Salgs- og leveringsbetingelser er gyldig fra 01.05.2022

3. Reklamation og undersøgelsespligt:

Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af ydelsen, ved leveringen. Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber senere undlader rettidigt at reklamere over konstaterede mangler. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og skal ske straks ved konstatering af misligholdelse. Reklamation over mangler skal indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, Guldborg Legepladser ApS eller Guldborg’s folk måtte have gjort sig skyldig i. Ved reklamation over mangler har Guldborg Legepladser ApS ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før Guldborg Legepladser ApS tager stilling til, om manglerne fortsat giver Guldborg Legepladser ApS pligt til afhjælpning af de reklamerede fejl eller mangler. Undlader køber af opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver ret til godtgørelse. Guldborg legepladser ApS påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab mv.

4. Forsendelse:

Forsendelses omkostninger betales af kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Når varerne bliver leveret af Guldborg legepladser’s egen transport, har Guldborg legepladser ApS det fulde ansvar for, at varen bliver afsendt intakt. Fragtprisen som opgives på ordrebekræftelsen, er gældende for levering i hele Danmark, dog ikke øer uden bro forbindelse, medmindre at varen kan sendes med alm. pakkepost, uden yderlige fragtomkostning. Når varer bliver leveret af postvæsen, vognmand eller anden transportør, har pågældende væsen ansvaret for at varen leveres intakt og til tiden.

5. Ejendomsforhold:

Legepladser eller ydelser som reparationer og andet, ejes af Guldborg Legepladser ApS indtil varen / ydelsen er betalt af køber.

6. Sortiments- og konstruktionsændringer:

Guldborg Legepladser ApS tager forbehold for trykfejl, udgåede varer, udsolgte varer, prisændringer samt sortiments -og konstruktionsændringer.

7. Standard betalingsbetingelser:

Faktura netto 8 dage. Betaling skal ske til: Jyske Bank A/S. Overskrides betalingsdatoen opkræves 1,5% rente pr. påbegyndt måned.

8. Ordre:

Ved modtagelse af ordre, fremsender Gudborg Legepladser ApS en ordrebekræftelse. Hvis køber ikke har gjort skriftlig indsigelse senest 7 dage fra modtagelse af ordrebekræftelse, hæfter køber for den samlede ordre.

9. Tilbud:

Alle priser er anført i Danske kr. og er ekskl. moms. Tilbud er gældende i 2 måneder medmindre andet er aftalt mellem køber og Guldborg Legepladser ApS. Anførte leveringstider må betragtes som skønsmæssige. Der tages forbehold for regne- og skrivefejl.

10. Leveringstider:

Leveringstider opgivet af Guldborg Legepladser ApS er skønsmæssigt fastsat. Guldborg Legepladser ApS yder ikke erstatning for forsinket levering.

11. Tvister:

Eventuelle uenigheder mellem køber og Guldborg legepladser ApS, som ikke kan klares ved forhandling, skal afgøres ved dansk ret.

12. Montage:

Bygherre hæfter for skader på kabler, rør og andre installationer i undergrunden, eller forsinkelser p.g.a.uforudsete ting (f.eks. Større sten/cement eller andre store forhindringer), såfremt der ikke er fremskaffet ledningsplaner, inden gravearbejdets påbegyndelse.