Vedligeholdelse og produktinfo

Vedligeholdelse og produktinformation

I Guldborg Legepladser bruger vi en lang række komponenter til vores legepladser, komponenter hvor forskellige materialer indgår, alle er nøje udvalgt i forhold til deres anvendelse, brugsområde og egenskaber. Vi har i udvælgelsen fokus på de præcise kvaliteter og egenskaber de enkelte materialer har, så produkterne lever op til vores krav til det faktiske brug samt om genanvendelse, bortskaffelse og levedygtighed.

Generelt

Det er vigtigt, at alle redskaber efterspændes seneste 3 måneder efter opstilling. På samme tid bør tovværk, kæder, sjækler og andre bevægelige dele kontrolleres. For at forebygge uheld på legepladsen, bør ejer/driftsleder tilsikre at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som er hensigtsmæssig. Planen bør indeholde oplysninger om, hvilke komponenter på hvert enkelt redskab der skal vedligeholdes. Planen bør også dække faldunderlag. Til dette formål bør oprettes en servicebog, så ejer/driftsleder i tilfælde af defekter kan dokumentere at vedligeholdelsen er udført tilstrækkeligt.

Vi har i vejledningen opdelt materialerne i 6 grupper:
Trævarer, metaldele, tovværk, plastdele, diverse og faldunderlag.

1. Træet

Robinia træ generelt
Robinia (pseudoakacia eller falsk acacia) er karakteristik ved dets smukke uregelmæssige og levende udtryk, der er med til at skabe den unikke legeplads. Robinia, der er selvimprægnerende, har en forventet levetid på 20-25 år i direkte jordkontakt, og overgår dermed andre træarter væsentligt. Arten stammer fra USA hvor det blev importeret til Centraleuropa i starten af 1600 tallet. Inden for de sidste år og i kraft af det øgede behov, er skovningen blevet reguleret. Det vi bruger stammer typisk fra Ungarn.

Anvendelse
Vi bruger Robinia til stolper, vanger, gyngeoverliggere og sandkasser. Vi har enkelte produkter i ren robinia, dvs alt, gulve, tage, håndlister mv.

Douglas gran generelt
Douglas er karakteristisk ved den meget smukke åretegning, få knaster og formstabilitet. Douglas har et højt indhold af olier der naturligt beskytter træet mod råd og svamp. Douglas stammer fra USA`s vestkyst hvor den blev importeret til Danmark omkring 1850 og vokser nu frit i Skandinavien. Det vi bruger stammer typisk fra de jyske skov.

Anvendelse
Vi bruger Douglas til gulve, håndlister, sider og bjergplader.

Lærk generelt
Lærk er karakteristisk ved højt indhold af olier der sikrer lang levetid, selv ved høj fugtpåvirkning. Lærken har tendens til at vride i vedet hvorfor det ikke er egnet til store dimensioner eller belastninger. Lærk vokser vildt i store dele af verden hvor forskellige klimatiske forhold skaber stor variation i kvaliteten, sibirisk lærk er f.eks væsentlig mere modstandsdygtig end europæisk lærk på grund af den korte vækstperiode. Den lærk vi bruger stammer typisk fra central europa.

Anvendelse
Vi bruger Lærk til sveller, tage og kalmar bredder bl.a. til legehuse og bålhytter.

Eg generelt
Eg er karakteristisk ved dets store dimensioner og knudrede struktur. Eg vokser frit i det meste af verden og bruges til mange formål, den er formstabil, stærk og tåler store klimatiske udsving. Den Eg vi bruger stammer typisk fra Danmark.

Anvendelse
Vi bruger Egen til kantafgrænsning, sandkasser og sveller

Vedligeholdelse
Træ er et levende materiale der påvirkes af årstidernes skiftende temperaturer og fugtighed. Vi anbefaler derfor generelt at alt træværk 1 gang årligt overfladebehandles med træbeskyttelse. Det sikre mindre udtørring så vindridser og sprækker minimeres samtidig med at træets gyldne farve bibeholdes og elementerne altid fremstår indbydende. De 4 trætyper vi bruger har forskellige egenskaber når vi taler om råd og svamp og direkte jordkontakt.

Robinia har en forventet levetid på 20-25 år ved direkte jordkontakt og der er derfor ikke krav om overfladebehandling. De øvrige trætyper, Douglas, Lærk og Eg har en noget kortere levetid i direkte jordkontakt og de skal derfor 1 gang årligt fritlægges og træbeskyttes, dette gælder specielt ved sveller, skibe og legehuse.

Typen af træbeskyttelse er ikke afgørende, den skal være af god kvalitet, med eller uden farvepigment og gerne vandbaseret.

1 gang årligt bør legeredskabet gennemgås for splinter, vindridser og løstsiddende nedadgående knaster, (de kan opsamle vand og skabe råd i kernetræet) splinter slibes væk, revner over 8mm fyldes med farvetilpasset gummifuge og knaster fjernes og fyldes ligeledes med farvetilpasset gummifuge. Alle skruer, bolte og samlinger efterspændes og kontrolleres så de slutter tæt uden at der opstår snorefælder.

 

2. Metaldele

Vi bruger mange forskellige metaldele, rutschebaner, samlingsbeslag, gyngekæder og ophæng og skruer, mv. Vi bruger rustfrit stål og varmt- og el galvaniseret jern afhængigt af produktet.

Gældende for alle grupper er at der ingen vedligeholdelses er. Sliddele som f.eks gyngekæder og gyngebeslag skal dog 1 gang årligt gennemgås med tanke på slid og eventuelt udskiftes. Rustfrit stål kan få små angreb af partikler, vi kalder det ”flyverust”. Det har ingen betydning og fjernes let med en skuresvamp.

 

3. Tovværk

Vi bruger stålforstærket 16 mm Taifunwire. Samlinger er i genanvendeligt nylon og befæstelses beslag i kæde med rustfri øjebolt. Der er ingen vedligeholdelse, men net og samlinger skal løbende og minimum 1 gang årligt gennemgås for slitage hvor stålkernen kan blive blottet. Derudover anbefaler vi at der holdes øje med hærværk på tovet.

 

4. Plastdele

Vi bruger mange forskellige plastdele rundt i sortimentet. Gældende for alle er at de er vedligeholdelses- frie og genanvendelige. Delene indgår i samlinger, som gulve og tage. Der hvor de fungerer som sliddel, f,eks ved sjækler skal de gennemgås 1 gang årligt med tanke for slid, og eventuelt udskiftes.

 

5. Diverse

Krydsfiner indgår i systemerne som bjergplader og underlag for opgange. Ved levering er pladerne kantforsejlet så vand ikke kan trænge ind, kantforsejlingen skal kontrolleres 1 gang årligt og skal eventuelt opfriskes. Kravlerøret i plast kræver ingen vedligeholdelse.

 

6. Faldunderlag

Vi bruger græsarmerings måtter og gummifliser. Græsarmerings måtten er karakteristisk ved at græsset vokser op i mellemrummene og danner en homogen og faldabsorberende overflade. Det er vigtigt at måtterne, ca 1 gang årligt og gerne i starten af vækstsæsongen, løftes fri af underlaget så den stødabsorberende effekt bibeholdes.

Gummifliser skal rengøres løbende og kontroller 1 gang årligt at underlaget ligger korrekt, det sikrer at fliserne ligger stabilt.

Gældende for alle typer af faldunderlag,- kontroller løbende at der ikke er farlige og uvedkommende genstande i området.